Mussolini interneret i Abruzzo
Hotel Campo Impetore
Befriet af Hitler

Italiens diktator fra 1922-43 - Benito Mussolini også kaldet Il Duce, var interneret i Abruzzo.

I 1940 gik Italien ind i krigen på Tysklands side. I juli 1943 gik de allierede i land på Sicilien og Mussolini blev styrtet og interneret. Han blev imidlertid allerede i september befriet ved en dristig luftlandeaktion af tyske SS-tropper og blev af tyskerne indsat som regeringschef for en marionetregering i det nordlige, tyskbesatte Italien.

Den 25. juli 1943 blev en ung SS-Sturmbannführer Otto Skorzeny kaldt til Hitlers hovedkvarter, hvor han blev bedt om at gennemføre én af de mest dristige redningsaktioner under anden verdenskrig: befrielsen af Italiens fascistiske Il Duce, Benito Mussolini. Il Duce var dagen forinden blevet afsat som diktator, arresteret og smidt i en fængselscelle.

Hitler havde en stærk personlig interesse i at få befriet sin gamle ven og læremester, men han behøvede også Mussolini for hurtigst muligt at få genoprettet det fascistiske diktatur i Italien - Mussolini var tiltænkt rollen som leder af den nye republik i Norditalien, besat af tyskerne.


Befrielse fra Hotel Campo Imperatore

Efter sit fald og arrestationen blev Mussolini flyttet fra sted til sted, men Skorzeny og hans efterretningsfolk fulgte nøje hans bevægelser og var lige i hælene på ham. Endelig i begyndelsen af september blev den prominente fange overført til Hotel Campo Imperatore, et lille vintersportshotel der var bygget kort før krigen, øverst oppe på Gran Sasso d`ìtalia, den højeste bjergkæde i Abruzzerne. Fængslet lå 2.000 meter højt, kun mulig at komme til med tandhjulsbane.


Lørdag den 12. september 1943 stod Mussolini i solskinnet ved det åbne vindue i sit fangelokale og kiggede fortabt ud over det øde landskab. Præcis kl. 14 landede et svævefly lydløst kun ca. 100 meter fra hotellet, og 4-5 bevæbnede mænd anført af Otto Skorzeny sprang ud af flyet og stormede hen imod hotellet. Flere svævefly landede og mænd med maskinpistoler myldrede frem.

De italienske vagter blev totalt overrumplet og afvæbnet, uden at ét eneste skud blev affyret. Skorzeny fandt hurtigt frem til Mussolini, interneret i værelset på anden sal, sparkede stolen væk under radiooperatøren og ødelagde prompte sendeudstyret. Derpå vendte han sig mod den italienske Il Duce, indtog retstilling og bekendtgjorde med fast stemme: Duce, Føreren har sendt mig for at befri Dem!

 


I løbet af få minutter kunne Skorzeny føre den befriede Mussolini hen til sit lille én-motors Fieseler-Storch fly, der stod klar med motoren i gang. Det var en næsten umulig opgave at få flyet til at lette fra den stenfyldte mark nedenfor hotellet, og da maskinen endeligt skød ud over bjergkanten, dykkede det farefuldt næsten 100 meter ned, inden det fik luft under vingerne.


Mussolini ankom efter en farefuld flyvetur til Rom, blev samme aften fløjet videre med et transportfly til Wien for at blive modtaget af Hitler i Rastenburg i Østpreussen. Den 15. september kunne Mussolini proklamere den nye italienske republik.